תנאי שימוש באתר

אתר זה מיועד לבוגרים מעל גיל 18. המידע והתוכן המוצע באתר זה מיועד עבור מטופלים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, או לקוראים אחרים כגון צוות רפואי, למטרת העשרת ידע בלבד. מנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן, ישיר או עקיף, לנזקים אלו ואחרים הקשורים למידע המסופק באתר והמידע המסופק עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים ו/או מילוליים.

מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר כל מידע באתר בכל עת וזמן ללא התראה מוקדמת ולא תהיה אחראית על כל אי-נוחות הנגרמת כתוצאה משינויים אלו.

האתר איננו מעודד שימוש, החזקה ו/או סחר בסמים ומטרתו  לספק מידע בלבד.

החזקה, גידול וצריכה של קנאביס הינה עבירה על החוק במדינת ישראל.